महाराष्ट्रातील तुर बाजार भाव 13 ऑक्टोबर 2023

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार आज आपण संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील तुर बाजार भाव पाहणार आहोत

शेतमाल : तूर

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्रातील आजचे हरभरा बाजार भाव 18 सप्टेंबर 2023

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2023
उदगीर क्विंटल 20 11211 11711 11461
भोकर क्विंटल 3 7500 7500 7500
कारंजा क्विंटल 165 11005 11675 11375
अचलपूर क्विंटल 25 10500 11500 11000
मुरुम गज्जर क्विंटल 2 10100 10100 10100
अकोला लाल क्विंटल 311 5000 11700 9875
अमरावती लाल क्विंटल 693 11600 12100 11850
यवतमाळ लाल क्विंटल 7 10950 11500 11225
चोपडा लाल क्विंटल 2 7501 7501 7501
नागपूर लाल क्विंटल 26 10000 11000 10750
हिंगणघाट लाल क्विंटल 79 9200 11475 10300
वाशीम लाल क्विंटल 250 9770 11750 10000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 5 9000 10100 9500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 11 11000 11400 11200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 120 9995 11595 10565
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 5 10500 11500 11000
मलकापूर लाल क्विंटल 140 8525 12155 11400
दिग्रस लाल क्विंटल 14 10300 10600 10450
मंठा लाल क्विंटल 2 10350 10350 10350
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 2 9105 10700 10101
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 9 3000 8000 6000
काटोल लोकल क्विंटल 10 11101 11101 11101
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 3 9200 9200 9200
गेवराई पांढरा क्विंटल 1 8500 8500 8500
वैजापूर- शिऊर पांढरा क्विंटल 1 6000 6000 6000
देवळा पांढरा क्विंटल 1 7800 9250 8505

Leave a Comment