पहा महाराष्ट्रात तुरीला मिळतोय इतका बाजार भाव..! पहा संपूर्ण जिल्ह्यातील बाजार भाव tur market rate

tur market rate

रिसोड
शेतमाल : तूर
आवक- 13
कमीत कमी दर – 10000
जास्तीत जास्त दर- 11300
सर्वसाधारण दर- 10650

हे वाचा: कापूस बाजारभावात मोठी वाढ..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे कापुस बाजार भाव cotton market price

लातूर
शेतमाल : तूर
आवक- 128
कमीत कमी दर – 9300
जास्तीत जास्त दर- 12600
सर्वसाधारण दर- 10700

अकोला
शेतमाल : तूर
आवक- 298
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर- 12200
सर्वसाधारण दर- 10000

अमरावती
शेतमाल : तूर
आवक- 324
कमीत कमी दर – 11000
जास्तीत जास्त दर- 11582
सर्वसाधारण दर- 11291

हे वाचा: सोयाबीन बाजारभावात होणार तुफान वाढ..! या महिन्यात जाणार सोयाबीनचे भाव 10000 रुपयांवर Soybean market price

यवतमाळ
शेतमाल : तूर
आवक- 25
कमीत कमी दर – 10500
जास्तीत जास्त दर- 10900
सर्वसाधारण दर- 10700

मालेगाव
शेतमाल : तूर
आवक- 2
कमीत कमी दर – 8480
जास्तीत जास्त दर- 8800
सर्वसाधारण दर- 8800

चिखली
शेतमाल : तूर
आवक- 5
कमीत कमी दर – 9500
जास्तीत जास्त दर- 10500
सर्वसाधारण दर- 10000 tur market rate

हे वाचा: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 15 ऑक्टोबर 2023

नागपूर
शेतमाल : तूर
आवक- 6
कमीत कमी दर – 9300
जास्तीत जास्त दर- 10100
सर्वसाधारण दर- 9900 tur market rate

हिंगणघाट
शेतमाल : तूर
आवक- 237
कमीत कमी दर – 9505
जास्तीत जास्त दर- 11695
सर्वसाधारण दर- 10400 tur market rate

वाशीम
शेतमाल : तूर
आवक- 60
कमीत कमी दर – 9550
जास्तीत जास्त दर- 11400
सर्वसाधारण दर- 10000

अजनगाव सुर्जी
शेतमाल : तूर
आवक- 10
कमीत कमी दर – 10000
जास्तीत जास्त दर- 11600
10800

बुलढाणा
शेतमाल : तूर
आवक- 23
कमीत कमी दर – 10000
जास्तीत जास्त दर- 15000
सर्वसाधारण दर- 12500

सिंदी(सेलू)
शेतमाल : तूर
आवक- 3
कमीत कमी दर – 11500
जास्तीत जास्त दर- 11500
सर्वसाधारण दर- 11500

Leave a Comment