हिवाळ्यात महाराष्ट्रात फिरण्यासाठी सर्वोत्तम ८ ठिकाणे

1. इगतपुरी

2. लोणावळा-खंडाळा

3. माथेरान

4. महाबळेश्वर

5. लोणावळा-खंडाळा राष्ट्रीय उद्यान

6. पेंच राष्ट्रीय उद्यान

7. नाशिक

8. पुणे