महाराष्ट्रातील गहू बाजारभाव 13 ऑक्टोबर 2023

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण संपूर्ण राज्यातील गहू बाजारभाव पाहणार आहोत
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2023
भोकर क्विंटल 3 2200 2250 2225
कारंजा क्विंटल 210 2480 2605 2540
पालघर (बेवूर) क्विंटल 50 3045 3045 3045
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2525 2462
वाशीम २१८९ क्विंटल 250 2050 2520 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 26 2300 2500 2300
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2050 2200 2100
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2500 2500 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 86 2411 2700 2626
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2601 2601 2601
बीड हायब्रीड क्विंटल 30 2401 2991 2615
अमरावती लोकल क्विंटल 51 2450 2650 2550
धुळे लोकल क्विंटल 83 2655 3011 2870
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2425 2842 2600
चिखली लोकल क्विंटल 37 2200 2702 2451
नागपूर लोकल क्विंटल 126 2440 2610 2610
मुंबई लोकल क्विंटल 9272 2800 6000 4400
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 20 2400 2500 2401
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 90 2350 2575 2455
मलकापूर लोकल क्विंटल 86 2350 3011 2470
दिग्रस लोकल क्विंटल 57 2450 2570 2515
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 59 2300 2350 2325
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 3200 3600 3400
साक्री लोकल क्विंटल 15 2300 2499 2450
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 27 2401 2761 2510
मंठा लोकल क्विंटल 33 2400 2450 2450
सोनपेठ लोकल क्विंटल 5 2552 3011 2850
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 1 2300 2300 2300
सोलापूर शरबती क्विंटल 1692 2325 3740 2855
पुणे शरबती क्विंटल 441 4500 5600 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3000 3200 3150

Leave a Comment